Sử dụng 1 biến static dùng chung giữa 2 project trong java

Em chào anh/chị,

Em tạo ra 2 project java (RMI) trong netbean, 1 client, 1 server. Bây giờ em muốn hạn chế số lượng client kết nối đến server, Vậy có cách nào để em có thể tạo ra một biết static dùng chung để đếm số lượng client kết nối đến server không ạ? Hay còn giải pháp nào khác không? Em cảm ơn rất nhiều ạ :frowning:

Sử dụng memory cache để đếm số lượng client.

Khi có client connect tới, lấy từ cache ra kiểm tra số lượng client là bao nhiêu, chưa đến giới hạn thì xử lý tiếp, còn đạt giới hạn thì nhả kết nối tới client.

if client connected
  client_count = cache.get("client_counter")
  if(client_count >= MAX_CLIENT) 
    disconnect client
  else
    ....main task
  

Có thể đơn giản sử dụng Map để lưu hoặc có thể sử dụng một cache server riêng như memcached, redis, hazelcast, couchbase…

1 Like

Em mới học nên chưa hiểu lắm ý anh. Anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Bằng cách nào để biết có client connect tới server ạ? :frowning: Em cảm ơn anh nhiều…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?