State đã được thay đổi nhưng React không render ngay lập tức

Khi em dispatch add item lên thì array có đưọc cập nhập nhưng mà render lại vẫn như cũ. Sau đó em có thử thoát trang này ra rồi vào lại thì nó mới render được ra. Em lấy dữ liệu từ ItemDetail để thêm dữ liệu cho state qua đó mà cập nhật cho item cart.

addErrrrrrr

bạn thử tạo array mới thay vì concat vào array cũ xem nhé

4 Likes

Ý a có phải là phương thức Spread Syntax không ạ. Nãy em có thử push hiệu quả ngay lập tức, nhưng mà chỉ có dispatch được một lần, lần thứ 2 là push is not a function, và sau đó thì store item cũng là undefined lun ạ

Đúng rồi bạn. Với phiên bản es mở thì đừng spread cho nhanh

4 Likes

Dạ, em nãy cũng có thử phương thức đó nhưng mà nó kết quả vẫn như trên : ((

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?