SQLite vs Serialization

sql

(Trần Linh) #1

Mọi bữa mình hay dùng phương pháp Serialization. Nhưng tự nhiên mình nghĩ, SQLite vs Serialization thì cái nào ghi nhanh hơn, hay SQLite có gì tốt hơn không (vì mình chưa dùng bao giờ mà muốn thâm khảo kinh nghiệm để dùng cho nó chính xác)?
Xin mọi người cho ý kiến ^^


(Đào An) #2

Bạn Serialization khoảng 100k record rồi so sánh với SQLite xem cái nào nhanh hơn.
Serialize ra file dung lượng cũng lớn hơn SQLite.
Serialization còn tốn thời gian Deserialization.


(明玉) #3

Bạn có hiểu Serialization là gì không, nó có nghĩa là Tuần tự hóa, tức là thường thì dữ liệu trong máy bạn hay được lưu trên ram kiểu phi tuần tự, giống như một cái cây nhị phân vậy đó. Giờ tuần tự hóa để ép cái cây đó phẳng xuống thành 1 cái mảng để đem đi lưu trữ hoặc đi gửi sang máy tính khác. Ở máy khác hoặc khi muốn đọc lại thì phải Phi tuần tự hóa (Deserialization) để biến nó về lại dạng gốc (ví dụ như trên là một cái cây nhị phân chẳng hạn). Bạn thấy đó, Serialization và Deserialization cực kì tốn kém vì lần nào cũng phải scan toàn bộ dữ liệu.
Còn SQLite hay các cơ sở dữ liệu khác thì ngoài việc vận chuyển dữ liệu qua lại giữa các server, bọn này không bao giờ lưu dữ liệu ở dạng tuần tự, mà thường là lưu ở dạng cây, cho nên tốc độ truy vấn rất nhanh.

Chính ra mà nói, so sánh 2 cái này rất khập khiễng, 2 anh này được đặt ra cho những mục đích khá khác nhau và không loại trừ nhau.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?