Source Java Phần mềm quản lý khách sạn miễn phí Java/JSP

Phần mềm quản lý khách sạn, bài assignment môn java3 lớp ứng dụng phần mềm trường fpt poly
phần mềm quản lý khách sạn, gồm: quản lý khách hàng, nhân viên, tài khoản,…
đây là project viết = netbean có kết nối cơ sở dữ liệu my sql,
cần có netbean và sql thì mới chạy được.

Link tải miễn phí tại: https://sharecode.vn/source-code/phanmemquanlykhachsan-23560.htm
Hướng dẫn cài đặt:
mở file sql lên -> chạy(Execute) -> kết quả là có database tên QL_khachsan
sau đó mở netbean -> open project
(nếu không chạy dc thì mở connection trong DAO ra chỉnh lại tên đăng nhập và mật khẩu vào sql.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?