Source code (chú thích tiếng Việt) PHP Framework - Sách Pro PHP MVC của Chris Pitt

Chào các bạn. Mình mới cày xong quyển Pro PHP MVC của Chris Pitt.

Trong quá trình làm theo tác giả mình có note lại một số giải thích cho các đoạn code khó, hay, và nội dung của class, method. Các bạn nào muốn nhận source code có chú thích bằng tiếng việt thì đăng ký qua form sau, mình sẽ gửi mai cho các bạn.

Sắp tới mình cũng có kế hoạch quay tutorial hướng dẫn viết PHP Framework và dịch nhiều sách nước ngoài khác (sẽ thông báo cho các bạn qua email).

http://goo.gl/forms/iXC96owbUcdUw9qG2

Ai đi ngang thì cmt một <3 để bài đỡ trôi nhé :smiley:

Mình thấy cuốn này khá hay cho các bạn đã hơi vững về OOP và muốn tìm hiểu về PHP Framework.
Trong cuốn này tác giả hướng dẫn từng bước tạo ra một framework riêng để đọc giả nắm được các thành phần cơ bản của một framework, sau đó phân tích những điểm giống, khác nhau của các framework (Mình nghĩ nếu hiểu được framework do tác giả tạo ra trong sách thì việc học các framework khác như zend, laravel, cake, … chỉ là chuyện nhỏ).

Chào bạn, mình muốn nhận sách của bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?