So sánh lập trình viên

mình khá tò mò về anh hoàng và anh đạt trong nhóm và cũng thắc mắc ai giỏi hơn ai nhỉ mọi người có ý kiến gì không.

Ai lại đi so sánh con người với nhau :neutral_face: với lại đó là chuyện cá nhân của người ta :neutral_face:

3 Likes

Anh Đạt giỏi hơn.
Lý do: anh Đạt là chủ forum, đứa nào chê boss thì boss ban nick. :penguin:

Mà a Đạt không xấu tính vậy đâu. Không nên so sánh ai giỏi hơn ai thì tốt hơn.

7 Likes

So sánh cái này không fun tí nào đâu bạn ơi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?