So sánh hai file excel dữ liệu

Dear các anh/chị,
Hiện tại em có hai file excel dữ liệu có cả text và number, em đang muốn check dữ liệu hai file này xem có khớp nhau không, lệch thì lệch ở trường nào thì có cách nào không ạ. Với Python thì càng tốt ạ vì em đang luyện tập với Python.
Em cảm ơn !

Nếu chỉ là dữ liệu thô thì convert sang csv r dùng python để compare.
Một option nữa là dùng tool có sẵn, MS Excel có chức năng compare hoặc dùng nhữ tool chuy6en compare như Beyond Compare

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?