So sánh giữa MongoDb và Mysql truyền thống

Sau khi đặt câu hỏi sự khác nhau giữa Mysql và MongoDb ở nhiều nơi thì mình trích ra được vài ý hay ho như sau . còn thiếu gì các thánh bổ sung nhé . <3 cảm ơn @Itachi_Citus đã chia sẻ nhiều thứ cho mình .
1 . MongoDb sinh ra để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, phù hợp cho các ứng dụng cần tốc độ phản hồi nhanh(realtime như facebook chẳng hạn). Còn các tác nghiệp cần tính toàn vẹn dữ liệu(banking) chẳng hạn thì Nosql sẽ ko bao giờ là 1 giải pháp cả mà người ta sẽ dùng Mysql .
2 . MongoDb không có tính ràng buộc , một điều tồi tệ trong Databse ==> các bảng dữ liệu sẽ loạn hết lên nếu
3 . MongoDb đẩy trách nghiệm thao tác Database cho tầng ứng dụng ==> tốn tài nguyên
4 . MongoDb có thể mở trộng theo chiều ngang ( scale out ) phương pháp tăng cường khả năng lưu trữ và xử lý là dùng nhiều máy tính phân tán . MongoDb còn có thể mở rộng theo chiều dọc ( scale up ) tăng cấu hình server
5 . MongoDb có thể dùng nhiều máy tính phân tán để lưu trữ dữ liệu nên chi phí sẽ rẻ hơn Mysql . Mysql sử dụng những máy chủ hàng khủng, độc quyền và dĩ nhiên là đắt tiền rồi .

6 .MySql đã có một thời gian dài chứng tỏ được sự ổn định và khả năng của nó, dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ, truy vấn linh hoạt, hỗ trợ transaction…
=> tóm lại tùy mục đích sử dụng 2 khẩu súng này :
–> ứng dụng “cực lớn” và nhỏ , ứng dụng “run time” thì nên dùng MongoDb .Ứng dụng nhỏ thì dữ liệu ít, chuẩn hóa dễ dàng. Dùng cái nào cũng được cả. Ứng dụng lớn thì dữ liệu nhiều, chuẩn hóa dữ liệu cực kì khó khăn nên sử dụng MongoDb đơn giản hơn.
–> ứng dụng sql thích hợp trong các ứng dụng bảo hiểm , ngân hàng vì nó cần tính toàn vẹn dự liệu .
Link để tìm hiểu về “Toàn vẹn dự liệu” : https://saolinh.wordpress.com/2011/06/25/toan-ven-coso-du-lieu/
Link tìm hiểu về chuẩn hóa dữ liệu :" http://www.slideshare.net/tuoitrecomvn/slide-05-26306927 "

4 Likes

Sao lại đi so sánh hai cái thứ nó khác nhau thế nhỉ? Một cái là RDBMS, một cái là NoSQL System …

1 Like

chỉ là mang ra để hiểu thêm về 2 cái này cho bạn nào chưa biết thôi . trên mạng cũng có nhiều bài so sánh mà bạn . trang chủ của mongoDB cũng có bài so sánh mà https://www.mongodb.com/compare/mongodb-mysql

Cả hai cái đều là Database management system :no_mouth:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?