ShopeePay hoạt động như thế nào?

Mình muốn làm app tự động chuyển tiền như của shopeePay (Rút tiền về tài khoản ngân hàng). Cách hoạt động của nó như nào vậy các bác?

Đầu tiên là phải có giấy phép.

4 Likes

Tớ không rõ lắm về shopeePay, cơ mà nếu cậu muốn làm app chuyển tiền, cậu nên sử dụng Payment gateway nào support ngân hàng (Payment service provider - PSP) mà cậu muốn chuyển tiền (họ đã lo tất cả những vấn đề quan trọng trong giao dịch với nhiều ngân hàng rồi). Về cơ bản, cậu chỉ cần gửi request tới payment gateway API là được.
Cơ mà, tớ không nghĩ có Payment gateway nào free đâu :smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?