Share Code Quản Lý Nhân Viên Bằng Javascript Full Chức Năng

Website Quản Lý Nhân Viên Bằng Javascript Full Chức Năng miễn phí

Nội dung:
Bắt lỗi đăng nhập sai và đúng kèm theo thông báo, chức năng show/hide passwords
Chức năng thông báo lỗi sai email
Chức năng: thêm + sửa + xóa bảng, chức năng tìm kiếm , lọc bảng và chức năng phân trang
Username: admin
Password: 123456789
Hình ảnh mô tả:


Link tải:


Hướng dẫn cài đặt:
Các bạn chỉ cần tải file zip về xong giải nén ra.
mở file index.html và test các chức năng
Hy vọng code sẽ hữu ích cho các bạn sinh viên tại daynhauhoc.vn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?