Share code blog sử dụng mean

Chào mn.
Mình là dev PHP thấy javascript càng ngày càng bá đạo nên thử lấn sân qua xem thế giới này có gì hot mà làm vũ trụ dậy sóng như thế :smile:
Sau ít ngày tìm hiểu nodejs, angularjs, mongodb, express thì bắt tay vào làm thử cái blog bé tí tẹo xem nó chạy ra sao. dưới là vài hình ảnh demo cho mn xem qua, ai thích thì clone về xem thử (link github)
alt text
alt text
alt text
alt text
alt text

2 Likes

Và bây giờ anh nhận xét như thế nào về JS (nhất là nodejs & angularjs) và PHP ? :smile:

1 Like

chải nghiệm của mình về mean chưa đủ để đưa ra đánh giá :smile: , với những project không yêu cầu tính realtime thì mình vẫn dùng php :grin:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?