Setup Odoo trên máy arm

Chào mọi người, mình muốn hỏi một số vấn đề về việc chạy Odoo trên kiến trúc arm, cụ thể mình đang sử dụng máy có chip apple silicon (M1 Pro).

Mình có setup Odoo trên máy ảo Ubuntu bằng Docker, thực hiện theo tutorial này: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-odoo-on-ubuntu-20-04-with-docker

Và gặp lỗi “no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries” sau khi gõ command docker-compose up -d. Mình fix bằng cách thêm tag platform: linux/x86_64 vào file docker-compose.yml và chạy lại docker-compose up thì hết lỗi. Tuy nhiên, odoo server thật sự của mình vẫn không chạy được và bị exit code 1.

image

Ngoài ra mình có thử install lại Odoo từ source ngoài MacOS (không dùng máy ảo ubuntu nữa). Theo các bước từ document của odoo https://www.odoo.com/documentation/16.0/administration/install/source.html. Đến bước install pip3 install -r requirements.txt thì bị lỗi thiếu pakage psyconpg2. Mình có fix theo hướng dẫn trong video sau: https://www.youtube.com/watch?v=1IR6vC2x0NI&t=839s và hết lỗi khi chạy lệnh trên. Tuy nhiên đến khi khởi động odoo server thì mình vẫn mắc lỗi liên quan đến psyconpg2

Screenshot 2023-08-24 at 19.20.53

Mình thử nhiều cách nhưng vẫn chưa khắc phục được. Không biết có phải do ảnh hưởng từ kiến trúc máy mình hay không, và liệu việc chạy Odoo trên máy arm có khả thi không ạ?

Bạn thử cài lại hết với python3.10 xem. Làm x86 trên Mac M1 hơi chua đó :upside_down_face:

2 Likes

Update: mình đã cài được Odoo dựa theo tutorial này, để đây cho ai muốn tham khảo ạ: https://codingdodo.com/setup-your-dev-environement-on-macos-for-odoo/

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?