Set kích thước cho button trong panel có set layout

java

(phạm trọng tài) #1

Em đang làm một chức năng là load các bàn trong sql ra form, hiển thị tên bàn trên button và add nó vào panel có set layout là Flowayout. Mặc dù e set kích thước cho button rồi nhưng nó lại set về mặc định. Em muốn hỏi là có cách nào set kích thước cho button được không ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?