Set Image for a Jtable cell

Chào mọi người. Em đang làm giao diện cho chương trình cờ caro của e.
E đang muốn set 1 hình ảnh như bên dưới, nhưng thay vì apply trên nguyên 1 hàng thì em muốn chỉ apply cho 1 cell duy nhất thôi…

.
em google hôm qua tới giờ mà vẫn ko ra được cách làm…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?