Server gửi data xuống client thì nên lưu ở cookie hay localstorage?

Em thường lưu data ở cookie và cả localStorage, cảm thấy 2 lưu 2 chỗ này không có gì khác nhau mấy (khác nhau về bộ nhớ thì đây là điểm khác biệt em thấy trước mắt). Cho em hỏi trong thực tế thì người ta lưu trong cookie hay localStorage ?, trường hợp nào dùng cookie, trường hợp nào localStorage. Em cảm ơn

cookie thường được set ở máy chủ
còn localStorage thì thường set ở máy khách

source:
https://medium.com/datadriveninvestor/cookies-vs-local-storage-2f3732c7d977#:~:text=Cookies%20and%20local%20storage%20serve,you%20more%20to%20work%20with.

7 Likes

dựa vào đặc điểm của từng cái:

 1. Dung lượng như bạn nói
 2. cookie thì gửi kèm request, localstorage thì không
 3. có thể chặn việc lấy cookie = js qua httpOnly, localstorage thì không

  bạn đọc thêm và làm thêm thì sẽ hiểu, mình liệt kê tạm vậy cho bạn biết và tự tìm kiếm thêm.
6 Likes

Đối tượng sử dụng:

 • Server và browser sử dụng cookie
 • chỉ browser sử dụng localStorage

Thời gian hết hạn :

 • Cookie do user,server đặt.
 • LocalStorage không thời hạn
3 Likes

Vậy lúc mình F5 lại trang thì trang web k0 thay đổi, phải Ctrl+F5 mới được, người ta thường bảo do lưu cache, cái đó do nó lưu trong localStorage đúng không ? nếu đúng vậy thì lỡ như user không biết control F5 thì lúc vào web thì browser làm sao biết được nên load trong localStorage hay lấy dữ liệu mới trên server ?

 1. browser cache và localstorage không liên quan gì nhau cả
 2. khi control f5 thì chắc chắn lấy dữ liệu mới, localstorage không đóng vai trò gì trong câu chuyện load web này cả
  có vẻ như bạn đang rất mơ hồ về localstorage, nếu bạn có thắc mắc thì nên đặt ra một số case thực tế để mọi người tư vấn và giải thích, còn bạn nói mơ hồ như vậy thì đúng là bó tay
  2 cái này không có thay thế lẫn nhau được nên chả có gì phân vân đâu
4 Likes

Cookies tối đa 4kb, data nhạy cảm cần bảo mật thì nên lưu cookies. thông tin trong cookies chỉ được access trên cùng domain/subdomain.
Phỏng vấn thường có câu JWT nên lưu ở cookies hay localstorage ấy. cái nào là best practice?

5 Likes

Mình sẽ lái chủ topic tiếp cận theo cách khác: theo bạn thì nên lưu cookies trong localstorage hay lưu localstorage trong cookies? Hãy giải quyết vấn đề đó trước là tự trả lời câu hỏi mà bạn thắc mắc :smiley:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?