Selenium webdriver error: không thể mở firefox

mình đang tìm hiểu về selenium webdriver, đang chạy thử chương trình này nhưng không thể nào chạy được, ai có biết cách giải quyết chỉ mình với ạ, mình cảm ơn nhiều


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?