Select dữ liệu từ bảng

Em chào mọi ngươi.
Em đang gặp phải một vấn đề về SQL, mong mọi người giúp đỡ.
Em có 1 bảng như thế này:

MaKH MaSP
CTA 1.0M
CTA M2
CTB M3
CTB 1.0M
CTC 1.0M
CTC M2
CTD M2
CTD M3
CTD M4

Em muốn lấy ra các giá trị của cột MaKH sao cho các MaKH không có MaSP1.0M.

Cụ thể trong bảng CTA, CTB, CTC đều đã có 1.0M nên bị loại. Chỉ có duy nhất CTD là thỏa mãn.
Em đã thử dùng Select DISTINCT MaKH where MaSP != '1.0M' nhưng không được kết quả đúng.

Mong mọi người chỉ giáo giúp em.
Em xin cảm ơn.

SELECT *column_name(s)*
FROM *table_name*
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *column_name* FROM *table_name* WHERE *condition* );
3 Likes
SELECT MaKH
FROM *table_name*
WHERE NOT EXISTS
(SELECT MaKH FROM *table_name* WHERE MaSP = '1.0PM' );
3 Likes

Em cảm ơn ạ. Sau một hồi mày mò e cũng tìm ra đc cách như a chỉ :))

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?