Scanner không đọc dòng

Mọi người ơi, giúp mình với ạ.
Mình có 2 hàm và cả hai hàm đấy đều dùng scanner để nhận vào String và đặt trong một class. Hàm main của mình ở class khác và gọi đến 2 hàm trên nhưng khi chạy thì chỉ chạy được hàm thứ 1 còn hàm thứ 2 thì bị báo lỗi
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException: No line found at java.util.Scanner.nextLine(Scanner.java:1540)
Mình cảm ơn nhiều ạ

1 Like

Mã bạn viết đâu.

Chắc lại gọi Scanner.close() chứ gì.

3 Likes

Đúng rồi anh ơi, e bỏ hết Scanner.close() là chạy được luôn.
E hỏi thêm cái này được không ạ? Nếu một hàm e dùng Scanner từ file và 1 hàm e dùng Scanner từ System.in thì e nên làm gì ạ?

1 Like

Nên làm bình thường theo ý của bạn chứ làm gì nữa?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?