Scan SSH để làm gì?

Xin Chào ! cho mình hỏi scan ssh là gì và Scan SSH để làm gì vậy ? nó gây hại thế nào mà nhà cung cấp VPS không cho Scan, có phải nó gây quá tải CPU như đào bitcoin không ? nếu máy tính mình bị scan SSH thì nó sẽ chạy như botNet hả mọi người ? cảm ơn anh chị.

Theo mình biết thì Ssh (viết tắt của từ Secure Socket Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào một máy tính từ xa.

3 Likes

Trước giờ chưa nghe máy chủ ảo không cho scan ssh.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?