Sắp xếp ngày cho excel

Bây giờ em muốn sắp xếp mọi thứ theo ngày theo thứ tự tăng dần mà trừ ngày tháng và năm ra không quan trọng giờ em phải làm cách nào hả mợi ngươi. Cao Nhân Cho Em Thỉnh Giáo Một Chút.

Bạn có thể cho mình câu hỏi có chấm phẩy rõ ràng và rõ ý được không? Mình không hiểu yêu cầu của bạn.

Có phải là sắp xếp theo ngày trong tháng thay vì thứ tự thời gian thực?

2 Likes

Bóc ngày ra 1 cột rồi sắp xếp theo cột đó .

1 Like

Nghe hợp lí đấy mình cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?