Sao khi chạy chương trình trên free pascal ide lại bị nháy 1 cái rồi hiện lại màn hình xanh?

Cho mình hỏi sao khi mình chạy chương trình trên free pascal ide nó nháy 1 cái rồi hiện lại màn hình xanh là sao vậy ạ

Nếu hiện “màn hình xanh chết chóc” trên windows thì search mã lỗi trên google. Khả năng code có bug nên tràn RAM

5 Likes

Exit code chăng :-(((

Màn hình xanh là cái gì, chỗ nào, trên Free Pascal hay Window(aka lỗi màn hình xanh, blue screen, BSOD, màn hình xanh chết chóc,…)? Gần như chắc chắn là rơi vào trường hợp 2 rồi, nguyên nhân xảy ra là do chương trình chạy nhanh quá rồi tắt hoặc là có lỗi trong quá trình chạy.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?