Sách nhập môn cho beginner lập trình

Chào mọi người, e hiện đang theo học lập trình nhưng tìm trên mạng tài liệu toàn tiếng anh, đọc k hiểu gì luôn á, tiếng anh của e cũng tàm tạm nhưng mà từ chuyên ngành ở đây hơi nhiều. Cảm tạ tiền bối nào có sách tiếng việt nhập môn lập trình hay, cho e xin link với. E cảm ơn ạ!


Mình thấy dễ hiểu nhất

4 Likes

Thank you bro! :))
Mình sẽ nghiên cứu luôn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?