RSA public key để decrypt message

Cho e hỏi cái SSL nó dùng RSA, mà theo e biết cái RSA nó có thể dùng public key để decrypt (ban đầu e nghĩ public key chỉ để encrypt, private key chỉ để decrypt, nhưng search gg mới biết public key và private trong RSA có thể hoán đổi chức năng cho nhau), vậy nếu người khác có được public key của mình thì họ có thể decrypt thông điệp từ server rồi đúng ko ạ?

Bạn cho mình xin link về public key dùng decrypt đi

1 Like

Đây bạn


1 Like

Cái này rất nguy hiểm vì từ hai thông điệp m_1, m_2 cùng key có thể ngụy tạo một thông điệp m' \equiv m_1m_2 \pmod n. Vì vậy phải dùng message hash và padding.

6 Likes

xài làm gì cũng được, nhưng dùng từ “decrypt” - giải mã có lẽ ko chính xác lắm. Nếu 1 thông điệp mà ai cũng giải mã được thì có lẽ việc giải mã ko gọi là giải mã mà gọi là xác thực (verify) :V và thông điệp được mã hóa bằng private key ko gọi là mật thư, vì nó đâu có bảo mật mà đi gọi là mật thư :V mà gọi là chữ ký: ai cũng có thể xác thực là chữ ký của người nắm private key tương ứng với public key.

6 Likes

Hi, mình cũng đang gặp khó chỗ này, mình xin info chat hỏi vài vấn đề liên quan được không ? Cám ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?