Root-me - Steganography - Base Jumper

Chào mọi người,
Bạn nào đã hoàn thành bài Base Jumper cho mình một tý gợi ý với.
Đối với bài này thì mình đã tìm được 1 cái đoạn text có chứa đường dẫn tới trang w********, nhưng giờ mình không biết làm gì nữa, mình đã thử một số từ được đặt trong dấu * ở đoạn text và một số tên mà mình thấy trong trang w******** nhưng không có cái nào đúng.
Mọi người cho mình hỏi mình đã đi đúng hướng chưa, nếu đúng thì cho mình xin gợi ý tiếp theo mình cần làm gì.
Cám ơn.

link challenge: Challenges/Steganography : Base Jumper [Root Me : Hacking and Information Security learning platform] (root-me.org)

bước cuối ra password thì làm tương tự như bước đã làm trước đó

2 Likes

Cám ơn gợi ý của bạn, mình tìm được flag rồi :grinning:
Lúc đầu cứ tưởng tìm được cái đoạn text là xong rồi chứ :sweat_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?