Review về công nghệ thông tin global ICT của bách khoa

university

(Viet Anh) #1

Ai đó cho em review về công nghệ thông tin global ICT của bách khoa được không ạ năm nay em lớp 12 ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?