Review về các trường CĐ ngành CNTT

Cho em hỏi có ai ở đây đang và đã từng học CNTT ở các trường CĐ chưa ạ, cho em xin review với

bạn định học ở đâu???

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?