Review trường Bưu chính Viễn thông TPHCM

chào mn đây có ai từng học ngành cntt ở BCVT TPHCM cho e xin ít review về trường như là thầy cô,giáo trình,cuộc thi, bla bla

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?