Review ngành Tự động hóa HaUi

Mọi người cho em xin ít review về Tự động hóa của trường HaUi với ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?