Review Đại học công nghệ giao thông vận tải

Mọi người ơi cho em xin review về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của ngành công nghệ thông tin trường Công nghệ Giao thông vận tải(UTT) với ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?