Responsive Video trên Mobile/Tablet

Hi cả nhà,

Trên điện thoại/ipad, video không tự responsive nên phần nội dung có hơi bị phóng to, khiến cho chữ tràn ra một bên màn hình và không thể đọc được.
Giờ em muốn nó thu nhỏ lại cho vừa màn hình thì phải xử lí thế nào ạ?

Bạn nào xử được thì báo em phát + chi phí, em cảm ơn ạ. Hoặc có thể nhắn qua FB em.

Web: https://windcreek.squarespace.com/
Pass truy cập: PRTEAM123
(video bên dưới header, click vài phát nó mới mở video)

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?