Responsive lỗi hiển thị web

chào mọi người hiện tại e vừa responsive 1 web cho mobile xong thì mở điện thoại ra thì nó hiện như thế này và phải thu nhỏ lại mới xem được hết.Có cách nào để khi vừa vào web đã hiện ra giao diện khớp không ạ?

Bạn gửi source được không?

Cá nhân mình nghĩ là do thiếu meta viewport :sleepy::sleepy:

3 Likes

đây ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?