RequestMapping bị lỗi 404

Vấn đề là em làm theo thì đến đoạn Value của @RequestMapping thì em phải thêm đuôi .htm run lên mới được, còn không có sẽ bị lỗi 404.Em không biết là em đang thiếu hoặc sai phần nào mong mọi người giúp đỡ ạ. Em xin cảm ơn ạ!

image
image


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?