Request đi qua reverse proxy thì response có đi proxy này không?

Hi there,

Giả sử em có 1 VPS cài docker, bên trong nó đang chạy 2 stack ( 2 docker-compose):

  • NodeJS + mongoDB
  • Tomcat + mySQL

Vậy là VPS đang có 4 container nên cần phải có 1 reverse proxy cài trực tiếp thành service vào VPS ví dụ như nginx.

Khi user muốn vào nodeJS thì đi theo đường này:

browser => nginx => nodeJS vậy khi nodeJS response thì đi theo đường nào.

nodeJS => nginx => browser em nghĩ là cách này nhưng không chắc lắm vì cũng có thể đi theo đường này nodeJS => browser.


Trường hợp em cài SSL vào web server là tomcat browser => nginx => tomcat (SSL) thì browser có icon ổ khóa hay không? browser sẽ nhận response từ tomcat hay nginx?


Em đang tìm hiểu let’s encrypt certbot nên chưa có điều kiện test thử

Em đã tham khảo topic này https://daynhauhoc.com/t/proxy-co-kha-nang-luu-du-lieu-tu-client-gui-len-khong/122447 như có vè đây là forward proxy không liên quan để reverse trong case này.

Đến bằng đường nào thì đi ra bằng đường đó

2 Likes

đi đường nào thì về bằng đường ngược lại

  1. ssl thì đặt ở nginx chứ người ta không làm như bạn đã làm, và bạn có thể thử xem cái bạn đang làm có chạy được không
  2. như trên, đi đường nào thì về đường đó

bạn nên tìm hiểu reverse proxy là gì, áp dụng nó vào mục đích gì trước

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?