Registry editor hiển thị mục lạ

Em chào mọi người, hôm nay em vào registry editor để xóa sql server thì em mở tháy mục lạ này, cho em hỏi có phải máy em dính virus không ạ.

Có thể :upside_down_face:


Thấy phía trên có XuanZhi gì kìa, có khi từ nó ra

1 Like

cái xuanzhi kia có từ đợt e mới mua máy, cx k biết nó là cái gì nên e k dám xóa

Máy vừa mua mà đã có rồi à :open_mouth:

à ý là lúc vừa mới mua, xong e đi học, người ở chỗ học cài lại win cho e thì có ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?