Redis tự động shutdown

Mọi người cho em hỏi em chạy redis bằng docker, tự dưng 2 3 bữa nay tự động shutdown, không restart lại. Em fix hoài k được, mong mn giúp đỡ

Container của cậu nhận được SIGNTERM từ hệ điều hành, nên nó đóng lại.
Vì nó bị terminate rồi nên nó sẽ không restart lại đâu.
Có nhiều nguyên nhân cậu có thể nhận được SIGNTERM, chẳng hạn như hết bộ nhớ… Cậu cần xem cậu có đang put quá nhiều dữ liệu vào redis không, vì redis sử dụng RAM là chủ yếu, nên nó có thể là nguyên nhân.

Hope it helps!

4 Likes

dạ em cảm ơn anh nhiều nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?