Reactjs + PouchDB

javascript

(Phung Tuyen) #1

Dear anh chị em mới học Reactjs em đang làm chức năng search em dùng hàm

await db.changes({
  filter: function (files) {
    if (files.name.indexOf(data) !== -1) {
      //code
    }
  }
})

nhưng khi chạy nó báo lỗi indexOf có lẽ nó không chạy dc hàm này anh chị ai làm qua rồi chỉ em với ạ em xin cám ơn ạ


(kiencon) #2

bạn nên dùng CouchDB, hãy search google để hiểu mối liên hệ giữa CouchDB/PouchDB.
Dùng mango query cho CouchDB phiên bản 2.0 trở lên cũng rất dễ dàng.
Với lại việc tương tác với db cũng không liên quan gì đến Reactjs.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?