React Native Call video

Chào mn mình có làm cái app chat bằng react native với firebase. Nhưng đến phần call video không biết nên dùng kiến thức nào để code cho nó hợp lý ạ. Mn cho e xin ý kiến với

Cảm ơn tất cả mn

Bạn nghiên cứu thử về WebRTC nha

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?