RabbitMQ thuần và cách sử dụng chúng

Bài viết trước mình có giới thiệu với các bạn về “RabbitMQ – Một message queue phổ biến mà dev nào cũng nên biết” cũng như nói về cách thức hoạt động của RabbitMQ là như thế nào. Ở bài viết này hãy cùng mình đi tiếp chủ đề khi nào nên sử dụng RabbitMQ và cách sự dụng chúng như thế nào nhé!
Đọc tiếp tại:
http://blog.ntechdevelopers.com/rabbitmq-thuan-va-cach-su-dung-chung/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?