Quy tắc vẽ pixel cơ bản


(Smart Tv And Film) #1

Xin chào mọi người. Em mới tìm hiểu về pixel art.
Em muốn biết những quy tắc, công thức cơ bản để vẽ 1 sprite pixel ạ!


(Florastamine) #2

Bạn biết vẽ chưa? Chưa thì nên học vẽ đã, học color theory, proportion, composition, anatomy, etc. Vẽ ổn rồi thì bạn có thể chuyển qua style khác (anime, pixel art,…) sẽ dễ dàng. Cái sai của nhiều người mới học là bắt đầu ngay với style mình cần vẽ. Giống như học mix/viết nhạc mà không học music theory thì không thể đi xa hơn scale cơ bản.


(Smart Tv And Film) #3

vâng em cảm ơn ạ! Tại em chưa tìm hiểu kỹ!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?