Quick Sort sử dụng Đệ Quy

Chào Mọi Người
Em đang bị vướng chỗ Quick Sort sử dụng đệ quy mà tìm tài liệu thì quá mơ hồ nên em mạn phép lên đây tìm sự giúp đỡ mong mọi người ra sức chỉ giáo giúp em.
Xin chân thành cảm ơn

Bài này diễn đàn đã có Wiki, sao em không search trước khi hỏi?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?