Quản lý tài chính cá nhân bằng Excel 2010

Ai có thể chỉ dạy giúp em được không ạ.
E chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Cột A: tên các khoản (điện, nước,…)
Cột B: cụ thể về số lượng (30k, 1M,…)

Cell 1B: Số tiền mình có hàng tháng

Bạn có thể cụ thể hơn ý định bạn muốn quản lí tài chính theo tuần/tháng/quý/năm như thế nào được không?

Muốn quản lý chi tiêu hàng tháng, vào google sheet, chọn cái template như vậy:

Hay muốn có plan quản lý dòng tiền giống như dưới:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?