Python - Chạy một đoạn code đơn giản mỗi ngày 1 lần trên cloud thì làm thế nào

python3

(Nguyen Loc) #1

Chào các bác,

Em muốn chạy 1 đoạn code python nhỏ nhỏ hàng ngày vào 1 thời gian nhất định, kết quả trả về là table có thể lưu bằng sql hoặc csv nào cũng dc, chạy trên cloud thì có dịch vụ nào free k các bác nhỉ. Thời gian chạy code chắc < 1 phút. Thanks các bác


(Lập Trình Sư) #2

Heroku, OpenShift, Azure, Amazon EC2 đều được nè.

Thêm command vô cron job là được

$ crontab -e

Thêm nội dung vào file

* * * * 10 /usr/bin/pyhon /home/USERNAME/scripts/backup.py

(Nguyen Loc) #3

Cám ơn bác. Heroku cái free nó bảo sleep after 30m inactve là thế nào bác nhỉ. Em lập lịch chạy vd 4h PM hàng ngày là nó tự chạy pk ak.


(Dark.Hades) #4

https://my.pingdom.com/

Bạn có thể dùng dịch vụ này.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?