Project Java Spring boot + Reactjs

Hello moị người, mình đang làm project quản lý khách sạn bằng java + reactjs. Mọi người cho mình hỏi khi tạo chức năng cho người dùng có cần chức năng cha, chức năng con không ạ.
Example:

  • Người dùng:
    • Thêm mới người dùng.
    • Cập nhật người dùng…

Chức năng cha: Người dùng.
Chức năng con: Thêm mới, cập nhật.

Mong các anh chị đi trước, góp ý cho mình. Thanks mọi người đã đọc bài.

Chức năng “người dùng” chưa rõ lắm.
Phải là Chức năng quản lý tài khoản người dùng thuộc nhóm chức năng dành cho admin.
Bao gồm combo chức năng : thêm/sửa/xoá/cập nhật/sắp xếp/tìm kiếm/lọc/khoá/chặn, … gồm các thao tác CRUD.

Bạn đang phân tích thiết kế hệ thống phải không?

1 Like

đúng rồi bạn, mình hơi yếu về phân tích thiết kế hệ thống.

Cậu không nên dùng cụm từ “chức năng cha”. Cậu nên dùng cụm từ “cụm chức năng”.
“Chức năng cha” thể hiện quan hệ kế thừa. “Cụm chức năng” thể hiện việc phân loại tổ chức các chức năng.
Còn về sự cần thiết của việc phân loại chức năng (tớ giả sử cậu đang nói tới việc phân nhóm chức năng trên giao diện), thì nhìn chung là cần. Nó sẽ khiến giao diện của phần mềm được tổ chức logic hơn, dễ tìm kiếm hơn. Tuy nhiên, nếu cậu chỉ có 1 vài chức năng, có lẽ đó sẽ là công việc thừa thãi :smile:

Hope it helps!

3 Likes

Cảm ơn anh đã góp ý.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?