Poromodo Lite - Timer for effective working quality

[Link] : https://github.com/SteveAlan/Simple-Poromodo/raw/master/Poromodo_Timer.jar

Ứng dụng đếm giờ Poromodo, giúp tăng hiệu quả làm việc.
Mời mọi người dùng thử :smile:

Lợi ích của Poromodo:

Thông Tin Phiên Bản

Version:  1.0
Author:   SteveAlan - Phạm Quốc Hùng
Platform: Java

FAQ:
-Ứng dụng này giúp ích gì? -> Xem Video trên
-Tại sao chỉ có 25:00 thay vì tự do tuỳ chỉnh -> Vì đây là kĩ thuật Poromodo nên chỉ có 25 phút, xem Video
-Tại sao sao khi hoàn tất 25:00 lại tự nhảy sang 5:00 -> Thời gian nghỉ ngơi, xem Video :sweat_smile:
-Tại sao lại dùng ứng dụng này? -> Gọn nhẹ, Clean Design :smile:

Mọi góp ý các bạn hãy để dưới phần bình luận :blush:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?