PlayerPrefs trong Unity3D hoạt động như thế nào và có cách nào tạo một Void giống nó không?

c-sharp
unity3d

(Tú Phùng) #1

Như tiều đề thì mình muốn tạo một cái chỗ lưu trữ thông tin mà nó giống với bên Unity3D để khỏi bị lẫn lộn. Nhưng mình cũng vẫn không hiểu Unity3D lưu dữ liệu vào PlayerPrefs như thế nào nữa. Ai biết thì giúp mình với.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?