Phương pháp tự học hiệu quả

Mình đang làm một đề tài về Phương pháp tự học lập trình hiệu quả bằng ppt và có những nội dung chính sau

  1. Đặt vấn đề
  2. Tự học là gì( ý là nêu ra khái niệm)
  3. Phương pháp tự học của cá nhân( nó có hiệu quả?)
  4. Kết luận( chốt lại vấn đề )

Đang cạn ý tưởng không biết phải viết thế nào.
Mọi người giúp mình bổ sung nội dung để mình làm nhé

Chào bạn, blog của mình cũng mới vừa viết về chủ đề này xong. có gì bạn tham khảo nhé

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?