Phương pháp đọc sách kỹ thuật cho lập trình viên

2 Likes

em có đọc bài post này thất vọng, giống như mấy bài viết của mấy trang báo, nếu anh đi sâu vào 1 cuốn sách cụ thể hoặc 1 cái gì đó cụ thể rồi phân tích nên đọc cái gì trước cái gì sau , nên dừng ở đoạn này đoạn nào cần đi nhanh, thì có lẽ sẽ ý nghĩa

1 Like

Theo ý kiến của mình, tuỳ vào lượng kiến thức sẵn có và tư duy của mỗi người mà họ sẽ có đánh giá riêng đoạn nào quan trọng, đoạn nào không quan trọng. Mỗi người sẽ có 1 đánh giá khác nhau nên không thể nào lấy 1 người ra làm ví dụ được.

Phương pháp đọc sách chung bao gồm 5 hành động lựa sách, đọc, take note, suy nghĩ và thực hành, tuy nhiên thứ tự như thế nào thì do tuỳ mỗi người có 1 cách khác nhau nữa.

Ví dụ như mình trong hoàn cảnh đọc để nghiên cứu vấn đề đang gặp phải:

  • Mở mục lục, chọn mục nào mà bản thân thấy cần thiết nhất, tạm gọi là A. Nếu sách không có mục A thoả mãn thì tạm thời quên quyển đó đi, tìm quyển khác.
  • Đọc 1 lượt mục A, nếu chưa hiểu thì lộn lại đọc từ đầu chương chứa A, rồi chương trước,…
  • Thực hành những gì sách viết về A.
  • Sau khi thực hành, đọc lại A 1 lần nữa.
  • Lưu quyển đó lại kèm những chi tiết mình đã thu thập được để sau này đọc nghiền ngẫm từ đầu, không tua.

Còn nếu đọc nghiền ngẫm, vẫn đi từ mục lục trước.

Có thể cách của mình không phù hợp với một số người, nhưng mình đọc vậy vì mình ít đọc sách hơn là thực hành.

4 Likes

Ok bạn, mình sẽ lưu ý và sẽ có bài viết khác để tập trung vào đối tượng mới và cần step by step như bạn.
Cảm ơn bạn đã góp ý :smiling_face_with_three_hearts:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?