Phpexcel import excel giá trị số âm?

Chào các ac. Cho e hỏi khi e dùng phpexcel đọc giá các ô có value > 2 tỷ thì ra số âm?
Vd excel có giá trị
4637253365 thì phpexcel đọc ra giá trị 342286069
3475199224 -> ra số -819768072
3120220140 -> -1174747156 , còn các ô < 2 tỷ cho kq đúng? Xin được hướng dẫn

Nghĩa là phpexcel của bạn chỉ hỗ trợ số 32 bit có dấu.
Trong trường hợp này thì giá trị max mà bạn đọc được là 2^31 = 2147483648

4637253365 decimal = 0x11466DEF5 là 1 số 33 bit, phần mềm phpexcel của bạn bỏ bit thứ 33 và đọc lại thành 0x1466DEF5 hay 342286069 decimal.

3 Likes

e xin được hướng dẫn cách khắc phục? a có thể hươngs dẫn giúp cách xử lý đc ko?

Mình không biết, mình chưa dùng phpexcel bao giờ.
Bạn tự google : “How to use big number in phpexcel” hoặc “64 bit number in phpexcel” nhé.
Có thể phần mềm có hỗ trợ 64bit nhưng bạn không biết dùng hoặc bạn convert sai như thế nào đó.
Mình chỉ giải thích hiện tượng dựa trên thông tin bạn đưa ra thôi.
Trong trường hợp bạn không tìm được cách giải quyết thì có thể “đọc” sang dạng Text thay vì số.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?