Phím tắt để hiện ra gợi ý Exception trên Netbeans 8.2 trên mac

A/c nào dùng netbean trên macbook thì cho e hỏi với là phím tắt để hiện ra những gợi ý trong catch() (ví dụ là FileNotFoundException hay IOExcetion) là gì?Em cám ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?