Phân vân, tìm hiểu về hướng đi

Dạ em là sv năm 1 của ngành KTMT của trường UTE - Sư Phạm Kỹ Thuật, lúc trc vì k tìm hiểu kĩ cũng như không xem chương trình đào tạo nên vào đây học, sau một thời gian thì thấy ngành này học về điện, lập trình nhúng thật sự k phù hợp, em đang có hướng muốn được làm thiên về web vd như frontend,… theo mng em nên làm gì ạ? Em muốn mình làm về mảng web vừa theo sở thích, vừa có thể kiếm ra tiền.

Khác gì nhau. Lập trình là lập trình, nhúng hay không nhúng, web hay không web, về bản chất cũng là lập trình - đều là những đoạn mã cả. Nếu bạn không tin gọi ai đó không phải dân trong nghề xem hai đoạn mã khác gì nhau? Có bạn nói rằng tui chỉ học được tiếng Anh, không học được tiếng Pháp, Ý, Nhật,… vì lý do nọ lý do kia.

Một ca vui nhất đó là mấy người lập trình WordPress thuở ban đầu, họ không xem việc của họ là lập trình mà họ đang làm thơ, cho nên ngày nay WordPress mới đông người dùng như vậy.

Bây giờ để học thành công, bạn cứ nghĩ mấy cái thiết bị đó là web, và bạn đang lập trình web. Làm tốt đi rồi thì muốn lập trình web nó cũng bấy nhiêu chuyện, có nền tảng võ thuật rồi thì đấm kiểu nào cũng khiến người ta ớn cả, nhưng xin bạn né võ TQ ra :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?